O nas - Equinox

EQUINOX

Spoznajte upravitelje EQUINOX nepremičninskega sklada!

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. je dne 11.06. 2021, po predhodnem soglasju upravnega odbora družbe, sklenil pogodbo o strateškem svetovanju z družbo EQUINOX PARTNERS d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. S sklenitvijo omenjene pogodbe se je družba EQUINOX PARTNERS d.o.o. zavezala k svetovanju družbi pri sprejemanju odločitev v zvezi upravljanjem nepremičninskega portfelja.

Za družbo EQUINOX PARTNERS d.o.o. stojijo:

MATEJ RIGELNIK

Partner

Matej Rigelnik je svojo kariero začel pri NLB d.d., kjer je med leti 2011 in 2014 vodil oddelek individualnega upravljanja premoženja strank v sektorju investicijskega bančništva v okviru NLB d.d.. Leta 2014 je pri NLB nastopil kot namestnik direktorja sektorja privatnega bančništva. V letu 2016 je prevzel pri Triglav skladih vodenje oddelka za upravljanje premoženja.

V začetku leta 2017 je postal glavni izvršni direktor družbe Union hoteli, d.d. ter ob ustanovitvi družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. član/partner njenega upravnega odbora in izvršni direktor.

VARJA DOLENC

Partnerica

Varja Dolenc je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je podiplomski študij zaključila na University of Reading v Veliki Britaniji, smer mednarodni vrednostni papirji, investicije in bančništvo.

Svojo kariero je začela leta 1996 kot devizna trgovka v NLB d.d. Pot je med 2003 in 2010 nadaljevala kot direktorica Sektorja zalednih storitev za posle zakladništva in investicijskega bančništva. Naslednja tri leta je opravljala funkcijo izvršne direktorice za marketing in razvoj v bančništvu na drobno NLB ter nato svojo karierno pot nadaljevala kot pomočnica uprave zadolžena za projekt centralizacije upravljanja s premoženjem v NLB Skupini. Med 2013 in 2016 je bila članica uprave za finance zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. Kot predsednica in članica je delovala v več nadzornih svetih (NLB Skladi, Skupna, Zdravje AS, Projektor, Abanka). Leta 2018 se je kot direktorica nabave in upravljanja z nepremičninami pridružila ekipi skupine Union Hoteli d.d.

V letu 2021 je Varja Dolenc po ustanovitvi nove družbe EQUINOX PARTNERS, d.o.o. prevzela funkcijo partnerice EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., prvega v Sloveniji kotirajočega nepremičninskega sklada.

PETER KRIVC

Partner

Peter Krivc je svojo poslovno pot začel v investicijskem bančništvu in jo nadaljeval v sektorju za upravljanja naložb pri NLB d.d.. V letu 2014 je nastopil funkcijo izvršnega direktorja za finance pri ACH d.d. in bil del ožje ekipe, ki je uspešno finančno reorganizirala družbo in poslovno skupino ACH. Po uspešno zaključenem projektu ACH je leta 2017 postal izvršni direktor Axor holdinga d.d. ter v letu 2018 izvršni direktor za finance v družbi Union hoteli d.d. Od leta 2020 dalje je predsednik upravnega odbora družbe Union hoteli d.d. in od ustanovitve družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. član njenega upravnega odbora. V svoji karieri je deloval v nadzornih svetih in upravnih odborih številnih srednje velikih in velikih družb.

 V letu 2021 je Peter Krivc po ustanovitvi nove družbe EQUINOX PARTNERS, d.o.o. prevzel funkcijo partnerja EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., prvega v Sloveniji kotirajočega nepremičninskega sklada.

PRIMOŽ JAGARINEC

Partner

Primož Jagarinec je svojo kariero začel leta 2004 pri Banki Slovenija na oddelku plačilnih sistemov. V letu 2007 je svojo pot nadaljeval v oddelku za individualno upravljanje premoženja pri NLB.d.d., kjer je ob soupravljanju lastnega portfelja banke bil tudi soupravitelj več stomilijonskega vrednega portfelja strank. V letu 2014 je pri NLB d.d. prevzel funkcijo privatnega bančnika kjer je skupaj z ekipo bedel nad več kot 1 milijardo EUR sredstev strank.

V letu 2021 je Primož Jagarinec po ustanovitvi nove družbe EQUINOX PARTNERS, d.o.o. prevzel funkcijo partnerja EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., prvega v Sloveniji kotirajočega nepremičninskega sklada.

TADEJ POČIVAVŠEK

Partner

Tadej Počivavšek je svojo karierno pot začel leta 1993, ko je postal manjši solastnik borzne hiše. Med 1996 in 1999 je zasedal položaj pravnega svetovalca pri TRIGLAV DZU d.d., v letu 2000 pa je postal vodja pravne službe v skupini AKTIVA GROUP. Od leta 2004 je bil član uprave družbe AKTIVA INVEST d.d. in od leta 2006 direktor družbe AKTIVA NALOŽBE d.d., med leti 2009 in 2016 pa je bil eden od solastnikov družbe Javna razsvetljava d.d. in član njenega upravnega  odbora. V 2017 je postal direktor v skupni družbi z angleško gradbeno svetovalno hišo  Boydengroup LLP.

Od leta 2020 dalje je član  upravnega odbora družbe Union hoteli d.d. in od ustanovitve družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. predsednik njenega upravnega odbora Od leta V svoji karieri je deloval v nadzornih svetih in upravnih odborih številnih srednjih in velikih družb.

Equinox pogosta vprašanja

Kaj je nepremičninski sklad?
" /> " />

Nepremičninski skladi ponujajo vsem vlagateljem dodatno možnost razpršitve njihovega finančnega premoženja v nepremičnine. Nepremičninski skladi so dobra alternativa neposrednemu nakupu nepremičnin. Sklad sredstva vlagateljev vlaga v izbrane nepremičnine (poslovne / stanovanjske / hotelske / zdravstvene / logistične …). V tujini imajo investitorji navadno med 10% do 30% sredstev investiranih v nepremičninske sklade.

Kako nepremičninski skladi ustvarjajo prihodek?
" /> " />

Nepremičninski skladi prihodke ustvarjajo z oddajanjem svojih nepremičnin. 90% tekočega dobička sklada se izplača vlagateljem v obliki dividend.

Katere so ključne prednosti vlaganja v nepremičninske sklade?
" /> " />

Ključne prednosti vlaganja v nepremičninske sklade so odprava tveganj nakupa posamezne nepremičnine (tveganje posameznega najemnika / višji stroški upravljanja posamezne nepremičnine …) in s tem razpršitev vlagateljevega finančnega premoženja med več nepremičnin ter posledično stabilnejši portfelj  vlagatelja / vložena sredstva vlagateljev so likvidna (oz. vlagatelj lahko kadarkoli svoj vložek proda na organiziranem trgu kapitala) /nepremičninski skladi se navadno ponašajo z boljšim razmerjem med pričakovano donosnostjo in tveganjem / navadno zagotavljajo nadpovprečne dividendne donosnosti v primerjavi z ostalimi naložbenimi razredi / omogočajo vlagateljem soudeležbo pri rastočih cenah nepremičnin / omogočajo zaščito pred naraščajočo inflacijo…….

Katere vrste nepremičninskih skladov poznamo na trgu?
" /> " />

Poznamo 3 tipe nepremičninskih skladov, in sicer:

  • delniški (ang. equity)
  • hipotekarni (ang. mortgage)
  • hibridni (kombinacija zgornjih dveh)

Equinox bo delniški nepremičninski sklad.

Kaj je EQUINOX?
" /> " />

Equinox bo delniški nepremičninski sklad čigar delnice bodo kotirale na ljubljanski borzi. Sklad bo vlagal v nakupe različnih tipov nepremičnin.

Kako se EQUINOX razlikuje od preostalih nepremičninskih skladov v Sloveniji?
" /> " />

Equinox bo prvi nepremičninski sklad v Sloveniji, katerega delnice bodo uvrščene na ljubljansko borzo in s tem na voljo vsem vlagateljem, ki jih zanima vlaganje v nepremičnine.

Kaj EQUINOX ponuja vlagateljem?
" /> " />

Equinox vlagateljem ponuja ekonomsko solastništvo v 4 hotelih in 4 poslovnih objektih. Skupna površina vseh omenjenih nepremičnin znaša cca. 65.000 kvadratnih metrov s povprečno oddaljenostjo od Prešernovega trga manj kot 300 m. Upoštevaje omenjeno dejstvo gre za najbolj centralno pozicioniran nepremičninski portfelj v katerikoli državi članici EU.

Naše prednosti

Zakaj EQUINOX?

Vlagajte v najkvalitetnejše nepremičnine. Tu, kjer jih lahko vidite vsak dan. Nepremičninski portfelj Equinox vključuje prvovrstne hotelske in poslovne nepremičnine v samem središču Ljubljane, katerih povprečna oddaljenost znaša manj kot 300 m od Prešernovega trga. Gre za najbolj centralno locirane nepremičnine s skupno površino 65,000 m² v Sloveniji in gre za enega največjih nepremičninskih portfeljev v državi sploh.

EQUINOX

vsem vlagateljem omogoča ekonomsko lastništvo najkakovostnejših nepremičnin, ne glede na višino vložka.

EQUINOX

zasleduje dolgoročno nadpovprečne donose pri nepremičninskem vlaganju.

EQUINOX

zasleduje ciljno nadpovprečno dividendno donosnost približno 5% letno.

EQUINOX

zagotavlja ustreznejšo razpršitev finančnih naložb in s tem stabilnejši naložbeni portfelj vlagateljev.

EQUINOX

Bodite obveščeni o vseh novostih nepremičninskega sklada Equinox

Vnesi e-naslov za prijavo

" />