O nas - Equinox

EQUINOX

spoznajte našo ekipo

MATEJ RIGELNIK

Partner - Izvršni direktor

Matej Rigelnik je svojo kariero začel pri NLB d.d., kjer je med leti 2011 in 2014 vodil oddelek individualnega upravljanja premoženja strank v sektorju investicijskega bančništva v okviru NLB d.d.. Leta 2014 je pri NLB nastopil kot namestnik direktorja sektorja privatnega bančništva. V letu 2016 je prevzel pri Triglav skladih vodenje oddelka za upravljanje premoženja.

V začetku leta 2017 je postal glavni izvršni direktor družbe Union hoteli, d.d. ter ob ustanovitvi družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. član/partner njenega upravnega odbora in izvršni direktor.

Matej Rigelnik: Kaj omogoča Equinox?

VARJA DOLENC

Partnerica - Upravljanje nepremičnin

Varja Dolenc je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je podiplomski študij zaključila na University of Reading v Veliki Britaniji, smer mednarodni vrednostni papirji, investicije in bančništvo.

Svojo kariero je začela leta 1996 kot devizna trgovka v NLB d.d. Pot je med 2003 in 2010 nadaljevala kot direktorica Sektorja zalednih storitev za posle zakladništva in investicijskega bančništva. Naslednja tri leta je opravljala funkcijo izvršne direktorice za marketing in razvoj v bančništvu na drobno NLB ter nato svojo karierno pot nadaljevala kot pomočnica uprave zadolžena za projekt centralizacije upravljanja s premoženjem v NLB Skupini. Med 2013 in 2016 je bila članica uprave za finance zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. Kot predsednica in članica je delovala v več nadzornih svetih (NLB Skladi, Skupna, Zdravje AS, Projektor, Abanka). Leta 2018 se je kot direktorica nabave in upravljanja z nepremičninami pridružila ekipi skupine Union Hoteli d.d.

Varja Dolenc: Katera stavba iz Equinox portfelja je vam najbolj zanimiva?

Varja Dolenc: Kakšna je zgodba The Fuzzy Log hotela?

PETER KRIVC

Partner - Izvršni direktor za finance

Peter Krivc je svojo poslovno pot začel v investicijskem bančništvu in jo nadaljeval v sektorju za upravljanja naložb pri NLB d.d.. V letu 2014 je nastopil funkcijo izvršnega direktorja za finance pri ACH d.d. in bil del ožje ekipe, ki je uspešno finančno reorganizirala družbo in poslovno skupino ACH. Po uspešno zaključenem projektu ACH je leta 2017 postal izvršni direktor Axor holdinga d.d. ter v letu 2018 izvršni direktor za finance v družbi Union hoteli d.d. Od leta 2020 dalje je predsednik upravnega odbora družbe Union hoteli d.d. in od ustanovitve družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. član njenega upravnega odbora. V svoji karieri je deloval v nadzornih svetih in upravnih odborih številnih srednje velikih in velikih družb.

Peter Krivc: Katere so najbolj priljubljene oblike investiranja med Slovenci?

PRIMOŽ JAGARINEC

Partner - Odnos z investitorji

Primož Jagarinec je svojo kariero začel leta 2004 pri Banki Slovenija na oddelku plačilnih sistemov. V letu 2007 je svojo pot nadaljeval v oddelku za individualno upravljanje premoženja pri NLB.d.d., kjer je ob soupravljanju lastnega portfelja banke bil tudi soupravitelj več stomilijonskega vrednega portfelja strank. V letu 2014 je pri NLB d.d. prevzel funkcijo privatnega bančnika kjer je skupaj z ekipo bedel nad več kot 1 milijardo EUR sredstev strank.

Primož Jagarinec - Uvrstitev delnic Equinox Nepremičnine d.d. v indeks SBITOP

Primož Jagarinec: Razširjenost nepremičninskih skladov in donosi

Primož Jagarinec - Zgodovina vlaganja v nepremičninske sklade

VEČ O DELNICI EQNX

Delnica prve nepremičninske družbe na Ljubljanski borzi

Delnica EQNX je prejela nagrado za najboljšo delnico na Ljubljanski borzi v standardni kotaciji za leto 2022.

Pridobite informacije o delnici EQNX iz prve roke

Kontaktirajte nas na:Pišete nam lahko tudi na e-poštni naslov: info@eqnx.siDelnica podjetja Equinox Nepremičnine d.d., z oznako EQNX, kotira na Ljubljanski borzi od 31.1.2022 dalje.

Z nakupom delnice postanete ekonomski solastnik vseh nepremičnin, ki jih ima družba v portfelju

 

Cena delnice na borzi na dan 04.04. 2024 znaša 53,5 €/delnico.

Ocenjena poštena neto vrednost sredstev (NAV) na dan 31. 12. 2023 je znašala 67,7 EUR/delnico.

Ocenjena poštena vrednost

naložbenih nepremičnin in opreme na dan 30.6.2023

Ocenjena vrednost naložbenih nepremičnin na dan 30. 6. 2023v EURv %
Hotelske nepremičnine96.647.00081,6%
Poslovne nepremičnine21.833.00018,4%
Skupaj:118.480.000100%

Oceno vrednosti premoženja družba je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco SIR.

Ocenjena neto vrednost sredstev (NAV) na dan 30. 6. 2023 znaša 66,2 EUR/delnico.

Naše prednosti

Zakaj EQUINOX?

Z nakupom delnice EQNX vlagate v najkvalitetnejše nepremičnine. Tu, kjer jih lahko vidite vsak dan. Nepremičninski portfelj Equinox vključuje prvovrstne hotelske in poslovne nepremičnine tako v središču Ljubljane, kot tudi širom Slovenije.

LASTNIŠTVO

Vsem vlagateljem omogoča ekonomsko lastništvo najkakovostnejših nepremičnin, ne glede na višino vložka.

DONOSI

Zasleduje dolgoročno nadpovprečne donose pri nepremičninskem vlaganju.

DIVIDENDE

Zasleduje ciljno nadpovprečno dividendno donosnost.

RAZPRŠITEV

Zagotavlja ustreznejšo razpršitev finančnih naložb in s tem stabilnejši naložbeni portfelj vlagateljev.

Equinox pogosta vprašanja

Kaj je nepremičninska družba?
" /> " />

Nepremičninske družbe ponujajo vsem vlagateljem dodatno možnost razpršitve njihovega finančnega premoženja v nepremičnine. Nepremičninske družbe so dobra alternativa neposrednemu nakupu nepremičnin. Družba sredstva vlagateljev vlaga v izbrane nepremičnine (poslovne / stanovanjske / hotelske / zdravstvene / logistične …). V tujini imajo investitorji navadno med 10% do 30% sredstev investiranih v nepremičninske družbe.

Kako nepremičninske družbe ustvarjajo prihodek?
" /> " />

Nepremičninske družbe prihodke ustvarjajo z oddajanjem nepremičnin v najem. Večji del pobranih najemnin predvidoma izplačujejo delničarjem v obliki dividend.

Katere so ključne prednosti vlaganja v nepremičninske družbe?
" /> " />

Ključne prednosti vlaganja v nepremičninske družbe so odprava tveganj nakupa posamezne nepremičnine (tveganje posameznega najemnika / višji stroški upravljanja posamezne nepremičnine …) in s tem razpršitev vlagateljevega finančnega premoženja med več nepremičnin ter posledično stabilnejši portfelj  vlagatelja / vložena sredstva vlagateljev so likvidna (oz. vlagatelj lahko kadarkoli svoj vložek proda na organiziranem trgu kapitala) /nepremičninske družbe se navadno ponašajo z boljšim razmerjem med pričakovano donosnostjo in tveganjem / navadno zagotavljajo nadpovprečne dividendne donosnosti v primerjavi z ostalimi naložbenimi razredi / omogočajo vlagateljem soudeležbo pri rastočih cenah nepremičnin / omogočajo zaščito pred naraščajočo inflacijo…….

Katere vrste nepremičninskih družb poznamo na trgu?
" /> " />

Poznamo 3 tipe nepremičninskih družb, in sicer:

  • delniški (ang. equity)
  • hipotekarni (ang. mortgage)
  • hibridni (kombinacija zgornjih dveh)

Equinox bo delniška nepremičninska družba.

Kaj je EQUINOX?
" /> " />

Equinox je prva nepremičninska družba katere delnice kotirajo na Ljubljanski borzi. Equinox ima portfelj različnih nepremičnin, ki jih oddaja v najem. Večji del prejetih najemnin bo predvidoma izplačeval delničarjem v obliki dividend.

Kako se EQUINOX razlikuje od preostalih nepremičninskih družb v Sloveniji?
" /> " />

Equinox kot edina nepremičninska družba na Ljubljanski borzi omogoča kot edina borzna družba vlaganje v nepremičnine vsakomur izmed vas. Znesek nakupa delnic je poljuben.

Kaj EQUINOX ponuja vlagateljem?
" /> " />

Equinox vlagateljem ponuja ekonomsko solastništvo v 4 hotelih in 4 poslovnih objektih. Skupna površina vseh omenjenih nepremičnin znaša s skupno površino 68.006 m2 (od tega 64,375 m2 površin nepremičnin ter 3.631 m2 okolice nepremičnin) s povprečno oddaljenostjo od Prešernovega trga manj kot 300 m. Upoštevaje omenjeno dejstvo gre za najbolj centralno pozicioniran nepremičninski portfelj v katerikoli državi članici EU.

EQUINOX

Bodite obveščeni o vseh novostih nepremičninske družbe EQUINOX

Vnesi e-naslov za prijavo

" />