Faq - Equinox

Equinox pogosta vprašanja

Kaj je nepremičninska družba?
" /> " />

Nepremičninska družba ponujajo vsem vlagateljem dodatno možnost razpršitve njihovega finančnega premoženja v nepremičnine. Nepremičninske družbe so dobra alternativa neposrednemu nakupu nepremičnin. Družba sredstva vlagateljev vlaga v izbrane nepremičnine (poslovne / stanovanjske / hotelske / zdravstvene / logistične …). V tujini imajo investitorji navadno med 10% do 30% sredstev investiranih v nepremičninske družbe.

Kako nepremičninske družbe ustvarjajo prihodek?
" /> " />

Nepremičninske družbe prihodke ustvarjajo z oddajanjem svojih nepremičnin. 90% tekočega dobička sklada se izplača vlagateljem v obliki dividend.

Katere so ključne prednosti vlaganja v nepremičninske družbe?
" /> " />

Ključne prednosti vlaganja v nepremičninske družbe so odprava tveganj nakupa posamezne nepremičnine (tveganje posameznega najemnika / višji stroški upravljanja posamezne nepremičnine …) in s tem razpršitev vlagateljevega finančnega premoženja med več nepremičnin ter posledično stabilnejši portfelj  vlagatelja / vložena sredstva vlagateljev so likvidna (oz. vlagatelj lahko kadarkoli svoj vložek proda na organiziranem trgu kapitala) /nepremičninski skladi se navadno ponašajo z boljšim razmerjem med pričakovano donosnostjo in tveganjem / navadno zagotavljajo nadpovprečne dividendne donosnosti v primerjavi z ostalimi naložbenimi razredi / omogočajo vlagateljem soudeležbo pri rastočih cenah nepremičnin / omogočajo zaščito pred naraščajočo inflacijo…….

Katere vrste nepremičninskih družb poznamo na trgu?
" /> " />

Poznamo 3 tipe nepremičninskih družb, in sicer:

  • delniški (ang. equity)
  • hipotekarni (ang. mortgage)
  • hibridni (kombinacija zgornjih dveh)

Equinox bo delniška nepremičninski družba.

Kaj je EQUINOX?
" /> " />

Equinox bo delniška nepremičninska družba čigar delnice bodo kotirale na ljubljanski borzi. Družba bo vlagala v nakupe različnih tipov nepremičnin.

Kako se EQUINOX razlikuje od preostalih nepremičninskih družb v Sloveniji?
" /> " />

Equinox bo prva nepremičninska družba v Sloveniji, katerega delnice bodo uvrščene na ljubljansko borzo in s tem na voljo vsem vlagateljem, ki jih zanima vlaganje v nepremičnine.

Kaj EQUINOX ponuja vlagateljem?
" /> " />

Equinox vlagateljem ponuja ekonomsko solastništvo v 4 hotelih in 4 poslovnih objektih. Skupna površina vseh omenjenih nepremičnin znaša cca. 65.000 kvadratnih metrov s povprečno oddaljenostjo od Prešernovega trga manj kot 300 m. Upoštevaje omenjeno dejstvo gre za najbolj centralno pozicioniran nepremičninski portfelj v katerikoli državi članici EU.

EQUINOX

Bodite obveščeni o vseh novostih nepremičninske družbe EQUINOX

Vnesi e-naslov za prijavo

" />