Sklad - Equinox

EQUINOX

prvi nepremičninski sklad v Sloveniji

Spoznajte, zakaj velja vaše naložbene portfelje dopolniti z nepremičninskimi skladi!

Kaj je nepremičninski sklad in komu je namenjen?

Nepremičninski skladi ponujajo vsem vlagateljem dodatno možnost razpršitve njihovega finančnega premoženja v nepremičnine. Največja pomanjkljivost investiranja v posamezne nepremičnine je navadno visok vložek, nižja likvidnost naložbe ter najverjetneje višji stroški njihovega vzdrževanja. Nepremičninski skladi vse te omejitve odpravljajo ter investitorjem ponujajo rešitve!

Nepremičninski skladi so dobra alternativa neposrednemu nakupu nepremičnin v naravi, saj odpravljajo večino prej naštetih pomanjkljivosti in so s tem primerni tudi za vlagatelje, ki si visokih vložkov v nakup posamezne nepremičnine težje privoščijo. Sklad sredstva vlagateljev vlaga v izbrane nepremičnine (poslovne / stanovanjske / hotelske / zdravstvene / logistične …). V tujini imajo investitorji navadno med 10% do 30% sredstev investiranih v nepremičninske sklade.

Prednosti nepremičninskega sklada

Nepremičninski skladi odpravljajo večino pomanjkljivosti ostalih vrst naložb.

Nepremičninski skladi omogočajo dodatno razpršitev naložb pri vlaganju v nepremičnine, s čimer vlagatelji odpravijo tveganje nakupa posamezne nepremičnine (tveganje posameznega najemnika / višji stroški upravljanja posamezne nepremičnine ...).
Nepremičninski skladi omogočajo vlagateljem boljše razmerje med donosnostjo in tveganostjo s ciljno letno donosnostjo 6 – 8%.
Nepremičninski skladi znižujejo nihajnost vlagateljevih naložb, saj cene nepremičnin običajno nihajo manj od ostalih finančnih naložb.

Dobičkonosnost

Vrednost naložbe v nepremičninski sklad se povečuje z rastjo vrednosti nepremičnin in rastjo dividend. Nepremičninski skladi vlagateljem ponujajo dolgoročno stabilnejše in vzdržnejše dividende kot večina ostalih naložbenih razredov. Zgodovina uči, da so naložbe v nepremičninske sklade na razvitih kapitalskih trgih prinašale pozitivne in stabilnejše donosnosti od delniških indeksov.

Varnost in likvidnost

Nepremičninski skladi omogočajo stabilnejše donose ob nižjem tveganju. Naložba v nepremičninski sklad je likvidna, saj jo lahko vlagatelj kadarkoli proda na borzi. Z naložbo v nepremičninske sklade si vlagatelji znižajo tveganost svojih naložb, saj je povezava gibanja cen nepremičninskih skladov v primerjavi s preostalimi naložbenimi razredi (delnice / obveznice / plemenite kovine …) nižja kot pri ostalih naložbenih razredih.

Krepitev slovenskega gospodarstva

Nepremičninski sklad zagotavlja naložbe v nepremičnine, ki so vam blizu in so pomembne za slovensko gospodarstvo.

Z nakupom delnic nepremičninskega sklada lahko postanete soudeleženi pri naložbah v nepremičninske sklade in delnice podjetij iz nepremičninskega portfelja. Z vlaganjem v nepremičninski sklad krepite moč podjetij, ki poslujejo v nepremičninah. Z vlaganjem pa plemenitite tudi vrednost vašega osebnega portfelja naložb.

Nepremičnine v vaših rokah

Zakaj EQUINOX?

Vlagajte v najkakovostnejše nepremičnine. Tu, kjer jih lahko vidite vsak dan. Nepremičninski portfelj Equinox vključuje prvovrstne hotelske in poslovne nepremičnine v samem središču Ljubljane, katerih povprečna oddaljenost meri manj kot 300 metrov od Prešernovega trga. Gre za najbolj centralno locirane nepremičnine s skupno površino 65,000 m² v Sloveniji in gre za enega največjih nepremičninskih portfeljev v državi.

EQUINOX

vsem vlagateljem omogoča ekonomsko lastništvo najkakovostnejših nepremičnin, ne glede na višino vložka.

EQUINOX

zasleduje dolgoročno nadpovprečne donose pri nepremičninskem vlaganju.

EQUINOX

zasleduje ciljno nadpovprečno dividendno donosnost približno 5% letno.

EQUINOX

zagotavlja ustreznejšo razpršitev finančnih naložb in s tem stabilnejši naložbeni portfelj vlagateljev.

EQUINOX delniški nepremičninski sklad

EQUINOX bo z uvrstitvijo delnic na ljubljansko borzo postal prvi kotirajoči nepremičninski sklad v Sloveniji.

EQUINOX je sklad z najkvalitetnejšim portfeljem nepremičnin v strogem središču Ljubljane.

EQUINOX bo zavezan k izplačevanju 90% tekočega dobička v obliki dividend (pričakovana letna dividendna donosnost 4 – 5% bruto letno). Izplačila dividend bodo predvidoma večkrat letno (vsakih šest ali treh mesecev).

Kaj vam omogoča EQUINOX?

Stabilnejši dohodek v obliki izplačevanja nadpovprečnih letnih dividendnih donosnosti.
Likvidnost naložbe (naložbo se lahko kadarkoli proda na Ljubljanski borzi brez izstopnih stroškov).
Profesionalno upravljanje nepremičnin in s tem stroškovno učinkovitost.
Transparentnost poslovanja sklada (delnice sklada so uvrščene na organiziran trg in s tem so pod nadzorom vseh pristojnih institucij).

EQUINOX

Bodite obveščeni o vseh novostih nepremičninskega sklada Equinox

Vnesi e-naslov za prijavo

" />